Francisco de Goya y Lucientes

      ― o ―
      Transferència bancària
      El cistell és buit