painter, 1827

      ― o ―
      Transferència bancària
      El cistell és buit