Irlanda (escut de les quatre províncies): índex cumulatiu de civilització, des de la prehistòria fins el corrent: posició 40 sobre 118 estats. ("Encyclopaedia philatelica", Barcelona, 2024)

      ― o ―
      Virement bancaire
      Cart is empty