Irlanda (escut de les quatre províncies): índex cumulatiu de civilització: posició 38 entre 114 estats. ("Encyclopaedia philatelica", Barcelona, 2023)

      ― o ―
      Wire transfer
      Cart is empty