La versió castellana editada per Leoncio Cabrero el 1988, per exemple, omet misteriosament una fracció significativa del text anterior: "il re di Massana, Giovanni" [Antonio Pigafetta, 1522 (1988), 102]. En la combinació del fet que aquest procedeix del manuscrit conservat a la Biblioteca Ambrosiana de Milà, considerat el més fidel a l'original perdut de Pigafetta, amb que el fil conductor de les