El quart quarter, d'or, amb dues vaques passant de gules posades en pal, acornades, encollarades, clarinades i ungulades d'atzur, representa el vescomtat de Bearn.