Malgrat la imatge d'artista revolucionari, enfrontat a les convencions de l'art neoclàssic, associat a grans composicions de tema històric, que transmeten una sensació de dramatisme, moviment i color, els seus escrits reflecteixen que es va qüestionar la importància del tema de la pintura: El que articula una tela són els valors plàstics i com s'executen, més enllà del motiu que respresenta.