Esteban Terradas i Illa

      ― o ―
      Transferència bancària
      El cistell és buit