"Els costums de la tribu, les relaciones familiars, les velles llegendes, el calendari, el vocabulari, tot girava al voltant de la caça i de la cria dels rens. A la nostra llengua, el txuktxi, tenin més de quinze paraules per definir el cèrvol nòrdic. I no solament els classifiquem per sexe o edat, sinó també per les formes diverses que prenen els colors damunt el pelatge". (Ûrij Rythèu, 1987: 88)

      ― o ―
      Transferència bancària
      El cistell és buit