Santa Hermandad de Castilla, 1488

      ― o ―
      Transferència bancària
      El cistell és buit