Rodrigo Ximénez de Rada, historian; archbishop of Toledo, 1209-1247

      ― o ―
      Transferència bancària
      El cistell és buit