Nova Victoria, 1181

      ― o ―
      Transferència bancària
      El cistell és buit