presidente de Estados Unidos de América, 1789-1797