imperator Romanus, 98-117

      ― o ―
      Transferència bancària
      El cistell és buit