Kolipulako, datu sa Mactan, 1521

      ― o ―
      Transferència bancària
      El cistell és buit