duana del port de Barcelona, 1902

      ― o ―
      Transferència bancària
      El cistell és buit