Per tal de solemnitzar el sisè centenari de la mort de Jaume I (1876), Teodor Llorente, des del seu periòdic "Las provincias", va advocar per erigir-li una estàtua. Esculpida en bronze pel barceloní Agapit Vallmitjana, s'aixecà al Parterre de València, i fou inaugurada el 20 de juliol de 1891. La seva obra figura associada al realisme, el moviment artístic encapçalat a França per Gustave Courbet.

      ― o ―
      Virement bancaire
      Cart is empty