El castell de Bellver va ésser construït entre 1300 i 1311 per ordre directa del rei de Mallorca, Jaume II de Barcelona, amb el concurs de 70 obrers, i gran nombre de dones i esclaus del rei. Conseqüència de la planificació defensiva executada per la casa reial, i concebut com a palau i fortalesa, els governadors podien resguardar-se amb seguretat i els sobirans fer-hi estades prolongades.

      ― o ―
      Virement bancaire
      Cart is empty