Índex global de personatges: posició 127 sobre 898 personatges: cànon filatèlic (a/b - 1): 0,8586. ("Encyclopaedia philatelica", Barcelona, 2024)

      ― o ―
      Wire transfer
      Cart is empty