Assetjada, València es va rendir el 28 de setembre de1238. Les forces catalanes i aragoneses que hi havien acudit, i els auxiliars estrangers, especialment del migdia de França, van triomfar de la resistència sarraïna i, si hem de creure el "Llibre dels feits", de les gelosies de certs rics-homes, als que l'enfortiment del poder de Jaume I, provocava recança. (Ferran Soldevila, 1965: 18)

      ― o ―
      Wire transfer
      Cart is empty