"La catàstrofe de 1714 afectà profundament la ciutat de Barcelona: 7.000 morts, 3.000 presoners, grosses destruccions pels bombardeigs. Per adobar-ho hom aterrà el barri de Ribera ràpidament, a fi de construir una ciutadella que tingués permanentment subjecta la ciutat". ("Els capitans generals [segle XVIII]", Joan Mercader Riba, Barcelona, 1957 [1991]: 127)

      ― o ―
      Wire transfer
      Cart is empty