La talla romànica original, datada entre els segles XI i XII, va conservar-se a l'esglèsia de Meritxell fins a la seva destrucció arran de l'incendi del 8 de setembre de 1972. Les reproduccions mantenen els seus trets característics, com les mans desproporcionades o els ulls exageradament grossos, inspirats en el Crist de les majestats romàniques.

      ― o ―
      Wire transfer
      Cart is empty