Estesa a l'illa de Menorca, especialment a la costa nord-est, la població autòctona de perdius es reforça amb constants introduccions d'exemplars foranis, per tal de suplir les ànsies dels caçadors esportius. ("Ocells de Menorca", Fulgenci Torrents, 1997: 34-35)

      ― o ―
      Wire transfer
      Cart is empty