"Els colomins" (1957): "Amb força ironia, les finestres d'una ala de l'hospital antituberculós de Hanoi eren decorades amb els coloms de la pau de Picasso, d'altres amb herois i heroïnes de l'òpera vietnamita, mesclats amb una infinita varietat de pures formes geomètriques". ("Hanoi sota les bombes", Wilfred Graham Burchett, 1966: 199)

      ― o ―
      Wire transfer
      Cart is empty