Índex global de personatges: posició 32 sobre 713 personatges: cànon filatèlic: 32/713. ("Encyclopaedia philatelica", Barcelona, 2023)

      ― o ―
      Wire transfer
      Cart is empty