El retaule de Nostra senyora de l'estrella consta de trenta grups escultorics, distribuïts en deu carrers, cada un dels quals presentant tres escenes que representen la vida, passió i mort de Jesús. El cicle comença amb l'anunciació i acaba amb l'assumpció i la coronació de Maria, passant per la nativitat.